Rychlé informace

Dnes otevřeno od 14:00 - 19:00

Rychlý kontakt

 • Pod Jánským kopečkem 5712/38, Jihlava
 • +420 727 805 237
 • info@robinsonjihlava.cz

Vážení návštěvníci, 

hlavním účelem následujících pravidel je chránit bezpečnost dětí a jejich doprovodu a dále zajistit v Robinsonovi příjemné a čisté prostředí, ve kterém se Vám bude líbit. Respektováním těchto pravidel si tak pomáháme navzájem. Děkujeme za pochopení.

 

Vstupenky

Zakoupením vstupenky a vstoupením do prostoru herny návštěvník souhlasí s provozním řádem Rodinného parku Robinson a bere na vědomí pravidla, která jsou v provozním řádu obsažena.

 

Vstup nezletilých

Vstup nezletilého dítěte je možný pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Děti starší 10 let mohou navštívit halu bez doprovodu dospělých pouze v případě, že zákonný zástupce dítě přivede, v recepci vyplní a podepíše formulář PLNÁ MOC a dítě si opět osobně vyzvedne.

 

Přezůvky 

Vstup do herny je z hygienických a bezpečnostních důvodů povolen pouze v ponožkách a není dovoleno si ponožky sundat a pohybovat se po parku naboso. Nejsou akceptovány žádné typy přezůvek. Doporučujeme obléct děti do do vhodného sportovního oblečení bez šňůrek či tkaniček.

 

Dohled nad dětmi 

Provozovatel nepřebírá povinnost spojenou s dohledem nad dětmi. Péče a dohled nad dětmi je poviností výhradně jejich doprovodu. Personál provozovatele je k dispozici pouze na některých atrakcích, aniž by tím přebíral za děti zodpovědnost.

 

Vstup nezletilých 

Doprovod je povinen zajistit, aby herní a sportovní vybavení bylo používáno s ohledem na určený doporučený věk a dovednosti dítěte.

Doprovod nese plnou zodpovědnost za své dítě a při použití veškerého zařízení v Robinsonu ručí za škody způsobené jím či dítětem. Jedná se o škody způsobené nedbalostí, úmyslné škody nebo škody způsobené jiným návštěvníkům.

 

Bezpečnost

K zajištění vlastní bezpečnosti i bezpečnosti ostatních dětí se nesmí v celém prostoru herny používat vlastní hračky. Především je zakázáno používat v prostoru herny tvrdé, volné nebo ostré předměty. Pozor na sponky, přívěšky, brýle apod.
Fotografování a filmování v parku je povoleno a vstupem do parku dáváte souhlas s focením i vaší osoby. Pokud si nepřejete být foceni, nahlaste to na recepci.

 

Způsobení škod 

Doprovod nese plnou zodpovědnost a ručí při použití všech zařízení herny za škody způsobené jím či dítětem nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.

 

Jídlo a nápoje 

Naše restaurace nabízí široký výběr občerstvení: nápoje, sladkosti i několik druhů hotových pokrmů. Není tedy dovoleno vnášet vlastní občerstvení. Výjimku tvoří kojenecká strava, kterou Vám rádi na přání ohřejeme. Do prostoru atrakcí ohraničeného kobercem je přísně zakázáno vnášet jakékoliv jídlo a pití. Platí i zákaz žvýkání na hrací ploše. Pro konzumaci zakoupených jídel a nápojů slouží restaurace a všechny prostory s jídelními stoly.

 

Dětský kočárek 

Z bezpečnostních a hygienických důvodů je zakázáno na herní plochu (koberec) vjíždět s kočárkem.

 

Zařízení herny 

Zařízení herny smí být používáno pouze v souladu s jeho určením. Herní přístroje a zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v  provozuschopném a bezpečném stavu. Atrakce vyhovují nejvyšším bezpečnostním požadavkům a jsou pravidelně kontrolovány.

 

Použití atrakcí 

 • Návštěvníci jsou povinni respektovat pokyny u jednotlivých atrakcí, ať již pokyny trvale umístěné u vstupu na atrakce, či slovní pokyny personálu. Jedná se mimo jiné o tato pravidla:
 •  Jednotlivé trampolíny mohou být využívány pouze jednou osobou.
 • Salta na trampolínách jsou vzhledem k velkému riziku zranění přísně zakázána!
 • Šplhání po vnějších sítích trampolín, labyrintu, stěžně, dětského koutku je zakázáno.
 • Šplhání po vnějších částech nafukovacích atrakcí je zakázáno.
 • Na rychloskluzavce je povoleno jezdit pouze vsedě s rukama na kolenou, jinak hrozí nebezpečí vážného úrazu. Na rychloskluzavku nesmí vstupovat děti do 6 let.
 • Pohybovat se v prostoru dojezdu rychloskluzavky je zakázáno.
 • Vstup na autodráhu je povolen pouze v doprovodu rodičů.
 • Řídit autíčko smí dítě starší 6 ti let.
 • Autíčka jsou dvoumístná a rodič může vozit dítě mladší 6. let ze zadní sedačky.
 • Na autodráze je zakázáno srážet se či narážet do mantinelů.
 • Nesmí se vstupovat na dráhu a pobíhat po ní.
 • Nesmí se jezdit vestoje.
 • Nesmí se jezdit v protisměru.
 • V koulích bumperz je povoleno pohybovat se pouze v prostoru vymezeném nafukovacím hřištěm.
 • Vstup do koutku pro nejmenší děti (u gastra) je povolen dětem do 6 let.
 • Využití všech atrakcí je v ceně vstupného mimo několika zařízení s mincovníkem. Smyslem tohoto symbolického poplatku je zajistit střídání zájemců tak, aby se dostalo opravdu na všechny.

 

Prosíme návštěvníky, aby personálu provozovatele neprodleně ohlásili veškeré závady na zařízení či porušování tohoto provozního řádu.

 

Nouzové východy 

Otevírat dveře únikových východů mimo případy ohrožení života je přísně zakázáno. Za porušení je dotyčná osoba povinna uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. V případě porušení ze strany dítěte bude smluvní pokuta vymáhána po dospělé osobě doprovázející dítě.

 

Omezený počet návštěvníků 

Dojde-li k překročení povoleného počtu návštěvníků, může provozovatel nebo příslušný personál zamezit přístupu dalších návštěvníků, v tomto případě je nutno počítat s čekací dobou.

 

Protipožární ochrana 

Hala je vybavena protipožárním výstražným systémem EPS, elektronickým zabezpečovacím systémem EZS a kamerovým systémem. V celém prostoru haly je přísně zakázáno kouřit! Osoba porušující tuto povinnost je povinna uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč.

 

Uskladnění věcí 

Provozovatel nepřebírá záruku za předměty nebo oblečení odcizené ze skříněk, věšáků, botníků, stolů nebo z parkoviště. Cennosti či vyšší hotovost je možné si po dobu návštěvy uschovat na recepci.

 

Parkování 

Použití parkoviště je možné pouze na vlastní nebezpečí. Provozovatel není povinen parkoviště střežit.

 

Ztráta věcí 

Nalezené věci budou uloženy jeden měsíc na recepci, a pokud nebudou vyzvednuty, bude s nimi nakládáno v souladu se zákonnými podmínkami.

 

Provozovatel si v zájmu návštěvníků vyhrazuje právo zamezit bez uvedení důvodu vstup osobám, jejichž návštěva parku vzbuzuje pochybnosti. Jedná se o osoby vykazující známky opilosti, trpící nakažlivou nemocí, nevolností nebo v tzv. karanténě.

 

Vstup zvířat 

Vstup zvířat je z hygienických důvodů zakázán.

 

Nevhodné chování

Návštěvníci jsou povinni vždy dodržovat pokyny personálu provozovatele. Návštěvníci chovající se v rozporu se zásadami provozního řádu haly nebo nedodržující pokyny personálu, mohou být v jednotlivých případech dočasně vykázáni nebo i trvale vyloučeni z Rodinného parku Robinson. Vstupné se v těchto případech nevrací.

Mohlo by vás zajímat

 • Musí se u nás nosit roušky?

  Nemusí.

 • Kde u nás zparkujete?

  Přímo před parkem je parkoviště kapacitou 40 aut!

 • Co musím mít s sebou?

  V celém areálu je nutné se pohybovat pouze v ponožkách a to z důvodu bezpečnostních a hygienických. Pokud ponožky nemáte, na recepci si je můžete zakoupit.

 • Jak mohu v parku zaplatit?

  Na recepci, v kavárně i restauraci přijímáme kromě hotovosti také platební karty.

 • Mám si s sebou vzít svačinu?

  Vnášet potraviny není dovoleno, protože součástí parku je restaurace, která uspokojí každý mlsný jazýček.

Kudy se k nám dostanete?

Navigovat